e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令叔 lệnh thúc
♦Tiếng tôn xưng chú người khác.