e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

丁字節 đinh tự tiết
♦Cái khớp nối ống nước hình chữ đinh , ta gọi là hình chữ T.