e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

動產 động sản
♦Của cải có thể đem đi được, chẳng hạn tiền bạc, xe cộ, vàng bạc. § Nói đối lại với bất động sản .