e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

動力 động lực
♦Sức làm cho máy móc vận chuyển. § Như nhân lực, phong lực, thủy lực, nhiệt lực, nguyên tử năng... đều là những động lực.
♦Phiếm chỉ sức thúc đẩy làm việc, hành động. ◎Như: thân nhân đích cổ lệ, thị tha sự nghiệp thành công đích tối giai động lực , .