e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

丁年 đinh niên
♦Tuổi trưởng thành.