e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

丁男 đinh nam
♦Người con trai tuổi trưởng thành.