e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鼓動 cổ động
♦Cổ vũ, kích động. ★Tương phản: trấn áp .