e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

體育 thể dục
♦Giáo dục lấy sự rèn luyện thân thể cho mạnh khỏe làm chủ đích. ◎Như: thể dục dữ đức, trí, quần, mĩ dục tịnh xưng vi ngũ dục , , , .
♦Các loại hoạt động thể dục. ◎Như: chạy đua, đá banh, v.v.