e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

體操 thể thao
♦Vận động tập dượt về thân xác cho khỏe mạnh.
♦Một loại hạng mục vận động với mục đích mong muốn tranh đua thắng lợi. § Cũng gọi là cạnh kĩ thể thao .