e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

駢體 biền thể
♦☆Tương tự: biền ngẫu văn .