e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

饑飽 cơ bão
♦Đói và no. Nghĩa bóng: Đời sống khốn khổ hoặc ấm no.