e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

飲食 ẩm thực
♦Uống và ăn.