e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

飲淚 ẩm lệ
♦Uống nước mắt. ☆Tương tự: ẩm khấp.