e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

飲水思源 ẩm thủy tư nguyên
♦Uống nước nhớ nguồn. Tỉ dụ không quên nguồn gốc.