e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

飲料 ẩm liệu
♦Đồ uống. ◎Như: khí thủy , quả chấp , tửu , ...