e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

顧復之恩 cố phục chi ân
♦Tỉ dụ ơn cha mẹ coi sóc dưỡng dục. § Nguồn gốc: ◇Thi Kinh : Phụ ngã súc ngã, trưởng ngã dục ngã, cố ngã phục ngã, xuất nhập phúc ngã , , , (Tiểu nhã , Lục nga ).