e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

頸項 cảnh hạng
♦Trước cổ và sau cổ. Chỉ cái cổ.