e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

革職 cách chức
♦Tước chức, miễn chức. ◇Hồng Lâu Mộng : Long nhan đại nộ, tức phê cách chức , (Đệ nhị hồi) Mặt rồng (chỉ nhà vua) giận dữ, liền ra lệnh tước bỏ chức vị.