e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

雄辯 hùng biện
♦Lời biện luận mạnh mẽ. ◇Từ Trì : Duy Ma chánh tại phát biểu tha đích hùng biện, khẩu nhược huyền hà, Văn Thù khước túc mục địa trắc nhĩ nhi thính , , (Ca đức ba hách sai tưởng , Kì liên san hạ ).
♦Bàn luận ra sức thuyết phục. ◇Ba Kim : (Khắc Minh) hựu hùng biện địa khuyến dụ liễu nhất phiên, dã một hữu dụng (), (Gia , Tam nhất).