e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

公所 công sở
♦Phủ quan. ◇Thanh sử cảo 稿: Quốc nhân hữu sự, đương tố ư công sở , (Hình pháp chí tam ) Dân nước có việc, phải cáo ở phủ quan.
♦Cơ quan, đoàn thể... làm việc giải quyết sự vụ cho công chúng.