e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

酣睡 hàm thụy
♦Ngủ say. ◇Chu Đức Nhuận : Trần Lang hàm thụy vị tri hiểu, Thái Thạch dạ độ giang thanh thu , (Độc tùy thư ).