e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

達蘭薩拉 đạt lan tát lạp
♦Dharamsala