e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

遏惡揚善 át ác dương thiện
♦Che giấu khuyết điểm và lỗi lầm của người khác mà chỉ khen ngợi cái tốt. ◇Dịch Kinh : Tượng viết: Quân tử dĩ át ác dương thiện, thuận thiên hưu mệnh : , (Đại hữu ).