e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

轉動 chuyển động
♦Xoay, quay (xung quanh một trung tâm điểm hay một trục ở giữa). ◎Như: ma thiên phi luân tài chuyển động một đa cửu, tựu khai thủy hữu nhân hảm đầu vựng, đại hô cật bất tiêu , , cái vòng cao khổng lồ (trò chơi có vòng tròn lớn, treo ghế ngồi, chạy xoay quanh một trục) vừa mới xoay chưa được bao lâu, đã bắt đầu có người kêu bị chóng mặt, la oai oái chịu không nổi.
♦Thân mình cử động. ◇Trương Thế Nam : Cân hài luyên súc, chuyển động gian nan , (Du hoạn kỉ văn , Quyển bát) Gân cốt ràng buộc, cử động khó khăn.
♦Dời chuyển, biến động.
♦Xoay xở, kiếm sống.
♦Phiếm chỉ hành động.