e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

不可抗 bất khả kháng
♦Không thể chống lại, không thể làm khác.