e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

豆腐 đậu hủ, đậu phụ
♦Đậu phụ, đậu hủ. § Cũng gọi là: đậu phụ , thục nhũ . ◇Hồng Lâu Mộng : Tiền nhật yêu cật đậu hủ, nhĩ lộng liễu ta sưu đích, khiếu tha thuyết liễu ngã nhất đốn , 餿, (Đệ lục thập nhất hồi) Bữa ăn đậu phụ hôm nọ, thím cho đậu thiu, làm tôi bị mắng một trận.
♦Tào hủ. § Món ăn dùng đậu vàng (hoàng đậu ) nấu nhuyễn, ăn với nước đường, có thể thêm gừng giã dập hoặc xắt lát. Người Việt (Hà Nội) đọc là tào phớ. § Còn gọi là đậu hoa hoặc đậu hủ não .