e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

谷飲 cốc ẩm
♦Uống nước khe suối. Nghĩa bóng: Ở ần.