e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

諳練 am luyện
♦Rành, biết việc, thông thạo. ◇Hồng Lâu Mộng : Lão háo tịnh chúng háo kiến tha giá dạng, khủng bất am luyện, thả khiếp nọa vô lực, đô bất chuẩn tha khứ , , , (Đệ thập cửu hồi) Chuột già và các chuột khác thấy nó như vậy, sợ không quen việc, lại nhút nhát yếu đuối, đều không cho đi.