e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

全民公決 toàn dân công quyết
Toàn dân công quyết toàn thể công dân đối với một vấn đề quan trọng đầu phiếu để quyết định (tiếng Anh: referendum). § Cũng gọi là: toàn dân đầu phiếu hoặc công dân biểu quyết .