e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

裁決 tài quyết
♦Quyết định.
♦Phán xử.