e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

表決 biểu quyết
♦Bày tỏ quyết định.