e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

菩提 bồ đề
♦Dịch âm chữ Phạm "bodhi", nghĩa là tỏ biết lẽ chân chính. § Dịch nghĩa là chính giác .