e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英鎊 anh bảng
♦Dịch âm "pound", đơn vị tiền tệ của nước Anh.