e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英銳 anh duệ, anh nhuệ
♦Dáng dấp rực rỡ, sắc sảo.