e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英才 anh tài
♦Người tài giỏi xuất sắc.