e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

臺灣 đài loan
♦Gọi tắt là Đài . Bao quát đảo Đài Loan , quần đảo Bành Hồ , Kim Môn , Mã Tổ , Lục Đảo , Lan Tự và các đảo nhỏ phụ thuộc.
♦Chỉ Đài Loan địa khu .