e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

至善 chí thiện
♦Vô cùng hoàn thiện. ◇Lễ Kí : Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện , , , (Đại Học ).