e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

個別 cá biệt
♦Riêng từ cái, từng người. ☆Tương tự: cá thể . ★Tương phản: phổ biến , đa số , tập thể , nhất bàn . ◎Như: cá biệt đàm thoại .
♦Số rất ít, hiếm hoi.