e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

耿介 cảnh giới
♦Đức nghiệp quang minh vĩ đại. ◇Khuất Nguyên : Bỉ Nghiêu Thuấn chi cảnh giới hề, kí tuân đạo nhi đắc lộ , (Li Tao ) Các vua Nghiêu Thuấn kia sáng suốt cao cả, Vì theo đường chính nên thành công.
♦Giữ khí tiết, cương trực.