e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

保衛 bảo vệ
♦Che chở, giữ gìn. ◎Như: bảo vệ tổ quốc .