e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

保溫瓶 bảo ôn bình
♦Bình thủy. § Cũng gọi là: noãn thủy bình , nhiệt thủy bình .