e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

碑銘 bi minh
♦Bài văn bia có vần. Cũng chỉ bài văn và bài minh khắc trên bia. ◇Lỗ Tấn : Tam tam niên thất nguyệt, (Liêm Điền Thành Nhất) dĩ bệnh tại cố hương khứ thế, lập tại tha đích mộ tiền đích thị ngã thủ tả đích bi minh , () , (Thả giới đình tạp văn nhị tập , Hậu kí ).