e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

碑記 bi kí
♦Bài văn khắc trên bia. ◇Trương Thuyết : Tùng bách tiễn vô dư, Bi kí diệt võng truyền , (Quá Hán Nam thành thán cổ phần ).