e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

碑碣 bi kiệt
♦Bia đá, đầu vuông gọi là bi , đầu tròn gọi là kiệt . § Về sau thường dùng chỉ bia đá không phân biệt. ◇Đỗ Phủ : Thanh huỳnh tuyết lĩnh đông, Bi kiệt cựu chế tồn , (Tặng thục tăng lư khâu sư huynh ).
♦Riêng chỉ đá khắc đặt trước mộ.
♦Mượn chỉ dấu mốc có ý nghĩa để ghi nhớ. ◇Lỗ Tấn : Tiểu thuyết《 Sĩ mẫn thổ》vi Cách lạp đặc kha phu sở tác đích danh thiên, dã thị tân Nga văn học đích vĩnh cửu đích bi kiệt , (Tập ngoại tập thập di , , ). § Cách lạp đặc kha phu Fedor Gladkov (1883-1958).