e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

矜憫 căng mẫn
♦Xót thương.