e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

供職 cung chức
♦Đảm nhiệm chức vụ. ☆Tương tự: nhậm chức , nhậm sự . ◇Quan thoại chỉ nam : Tại Hàn lâm viện cung chức (Quyển tứ, Quan thoại vấn đáp ) Đảm nhiệm chức vụ ở Hàn lâm viện.