e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病源 bệnh nguyên
♦Nguyên do của bệnh. ◇Pháp Uyển Châu Lâm : Bệnh nguyên kí cửu, bất khả trị dã , (Quyển tam ngũ).
♦Nguyên nhân tạo ra khuyết điểm, tì vết. ◇Hạ Diễn : Nhĩ đích tín cấp liễu ngã ngận đại đích cổ vũ, sử ngã hữu cơ hội trùng tân bả tự kỉ tác phẩm đích bệnh nguyên kiểm tra liễu nhất biến , 使 (Tả phương sanh trọng ư tả vị tử ).