e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病毒 bệnh độc
♦Khuẩn độc sinh ra bệnh.
♦Tỉ dụ tư tưởng gây độc hại. ◎Như: nhất cá thanh niên triêm nhiễm liễu cá nhân chủ nghĩa đích bệnh độc, tựu vãng vãng chỉ khán đáo cá nhân đích lợi ích, khán bất đáo quốc gia đích lợi ích , , .
♦Chỉ bệnh lậu, bệnh dương mai. ◇Lỗ Tấn : Nhân vi phụ thân đích bất kiểm, tiên thiên đắc liễu bệnh độc, trung đồ bất năng tố nhân liễu , , (Phần , Ngã môn hiện tại chẩm dạng tố phụ thân ).