e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病根 bệnh căn
♦Nguyên do của bệnh. ◇Hậu Hán Thư : Quân bệnh căn thâm, ưng đương phẫu phá phúc , (Hoa Đà truyện ) Căn nguyên bệnh của ông sâu kín, cần phải mổ bụng (ra xem).
♦Nguyên nhân dẫn đến tai họa hoặc gây ra thất bại.