e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病情 bệnh tình
♦Tình trạng biến hóa của bệnh tật. ◎Như: bệnh nhân đích bệnh tình bất ổn .